Projekty realizované s podporou Európskej únie

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Výška schváleného NFP: 170 884,81 €
Vďaka podpore z EÚ sa Rekonštrukciou verejného osvetlenia v obci Moravský Svätý Ján sa vymenilo 184 ks svietidiel a doplnilo 155 ks nových svietidiel, čím dôjde k ročnej úspore elektrickej energie 323,84 GJ.

Splašková tlaková kanalizácia

Výška schváleného NFP: 3 657 319,56 Eur (95%)
V rámci projektu bolo v obci Moravský Svätý Ján vybudovaných 14 681 m tlakovej kanalizácie a osadených 398 domových čerpacích šácht, v obci Sekule 19 955 m kanalizácie a 566 domových čerpacích šácht.

Rozvoj a rekonštrukcia infraštruktúry turizmu medzi obcami Mor. Sv. Ján a Tvrdonice

Výška schváleného NFP:328 099,46 €
V rámci tohto projektu bola realizovaná výstavba prevádzkovej budovy, tenisových kurtov, detského ihriska a značenie cyklotrás.

Prestavba a prístavba hasičskej zbrojnice

Výška schváleného NFP: 263 581,96 €
V rámci tohto projektu bola zrekonštruovaná a pristavená hasičská zbrojnica v obci Moravský Sv. Ján.

Viacúčelový športový areál so zriadením internetovej miestnosti

Výška schváleného NFP: 255 849,76 €
V rámci tohto projektu sa vykonala rekonštrukcia objektu Šatne a tribúna, spojená so zmenou dispozície, nové kúrenie, nová elektroinštalácia, výmena okien, vymaľovanie a zriadenie internetovej miestnosti a prístavba dvojpodlažnej murovanej budovy o rozmeroch 32 x 12 m, ktorá je prepojená vnútorným schodiskom, nachádzajú sa tu šatne pre hráčov a rozhodcov, wc, práčovňa, sklad, kancelária, vybavenie prekážkovej dráhy pre hasičov a drevného domčeka pre účely skladu.

Rekonštrukcia námestia Mor. Svätý Ján

Výška schváleného NFP: 363 535,51 €
V rámci tohto projektu sa vykonala rekonštrukcia asfaltovej plochy v celkovej výmere 5337 m2  a výstavba  dláždených chodníkov v celkovej výmere 2376 m2.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Prejsť na panel nástrojov