Obecné symboly

Erb Moravského Svätého Jána tvorí v zelenom štíte strieborná (biela) hlava sv. Jána so zlatou (žltou) gloriolou so zlatým (žltým) krížikom, pod hlavou je strieborná (biela) šatka. Podľa Heraldickej komisie Ministerstva vnútra SR (rok 1991) je erb v súlade s historickou pečatnou predlohou zo 17. storočia.

Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom +MORAVSKÝ SVäTÝ JÁN+.


Vlajka je tvorená štyrmi pozdĺžnymi pruhmi farieb bielej, zelenej, žltej a zelenej. Pomer strán je 2:3 a ukončená je tromi cípmi.

Prvá písomná správa o obci je až z roku 1449.