Domov MUDr. Dallosa n.o.

Novinky v Domove

Kontakt

DOMOV MUDr. Dallosa, n. o. – Zariadenie pre seniorov
Moravský Svätý Ján 5
908 71 Moravský Svätý Ján
Kontakt: 034/7770050, domov@moravskysvatyjan.sk

O nás

Domov MUDr. Dallosa, n. o. – Zariadenie pre seniorov založený obecným úradom v roku 2012, ako pokračovateľ príspevkovej organizácie Domov sociálnych služieb MUDr. Gejzu Dallosa, ktorý poskytoval sociálne služby od augusta 1999.
Štatutárom neziskovej organizácie je riaditeľ Mgr. Jaroslav Bako . Predmetom činnosti je poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

PODMIENKY PRIJATIA
Poskytujeme sociálne služby podľa §35 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby a osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.
Postup pri prijímaní klientov
Občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnych služieb podá vyplnenú Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby spolu s rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu (vydá obecný/mestský úrad kde má občan trvalý pobyt) priamo do zariadenia ktoré si vybral.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Domov dôchodcov Moravský Svätý Ján poskytuje nevyhnutnú starostlivosť, ktorou je komplexná starostlivosť spočívajúca v poskytovaní bývania, stravovania a celodenného zaopatrenia. Samozrejmosťou je úplná bezbariérovosť zariadenia , čo umožňuje aj imobilným obyvateľom prístup do všetkých častí domova. Takisto kúpeľne a sociálne zariadenia sú bezbariérové a oddelené pre mužov, ženy a imobilných, to znamená, že sú projektované a vybavené pre zvládnutie hygieny aj ťažko zdravotne postihnutých obyvateľov. Ubytovanie poskytuje primerané pohodlie v dvojposteľových izbách, ktoré si môžu obyvatelia doplniť tým, čo im bude pripomínať ich vlastný domov. Súčasťou izieb je okrem polohovateľných postelí aj umývadlo pre osobnú hygienu. K budove patrí priľahlá záhrada, ktorá poskytuje priestor na relax i posedenie. Našim cieľom je poskytovať kvalitné sociálne služby, aby sa obyvatelia cítili v našom zariadení príjemne a bezpečne.

Výhody nášho zariadenia

  • menší počet klientov – 18
  • dvojposteľové izby
  • umiestnenie zariadenia
  • kvalifikovaný personál

 

Ponúkané aktivity zariadenia
Pracovná terapia – cvičenia pamäti, spoločenská výchova, ručné práce, záhradnícke práce, biblioterapia, muzikoterapia, arteterapia, duchovné cvičenia … každý deň
Rehabilitačné cvičenia – s rehabilitačnou pracovníčkou 3 x týždenne
Plánované aktivity – výlety, oslavy, besedy, návštevy a činnosti spojené so sviatkami napr. vianočné pečenie medovníkov, varenie vianočného punča, májová opekačka, grilovačky ….

Náš pracovný kolektív

Mgr. Jaroslav Bako riaditeľ
Iveta Emrichová zdravotná sestra
6 opatrovateliek a 2 pomocné sily

Dokumenty