MUDr. Janka Uhlíková

Oznamy

Ambulancia PLD Moravský Svätý Ján 366

Lekár: MUDr. Janka Uhlíková
Sestra: Silvia Klenová

Ordinačné hodiny
Pondelok: 7.00 – 12.00 ordinácia / 12.30 – 15.00 administratíva
Utorok:      7.00 – 12.00  ordinácia / 12.30 – 15.00 administratíva
Streda:      7.00  –   9.00  ordinácia, 9.00 – 12.00 posudková komisia, 12.30 – 15.00 administratíva
Štvrtok:      7.00 – 11.00  ordinácia / 11.00 – 14.30 vyšetrovanie Domov sociálnych služieb
Piatok:       7.00 – 12.00  ordinácia / 12.30 – 14.30 administratíva

Odbery sa vykonávajú denne,treba sa objednať na t.č. 034/ 77 82 268

Tel. č. ambulancie: 034/7782268
Tel. č. sanitka – dispečing: 034/7722492

Cenník zdravotníckych výkonov
ktoré nie sú hradené zdravotnými poisťovňami, na základe žiadosti občana, zamestnávateľa, inej fyzickej a právnickej osoby.

 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla 10€
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu 17€
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pred prácou v zahraničí 10€
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre štúdium 2€
 • Vystavenie posudku pre účely súdu, občiansko – právne konanie, pre úrad práce 5€
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu, výstupná, výstupná preventívna prehliadka do zamestnania 12€
 • Vystavenie zdravotného preukazu 17€
 • Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely, výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť 7€
 • Vystavenie náhradných hlásení, tlačív PN pri strate 2€
 • Potvrdenie o neprítomnosti v zamestnaní a v škole 2€
 • Aplikácia očkovacích látok nehradených zdravotnými poisťovňami pred cestou do zahraničia 2€
 • EKG vyšetrenie 5€
 • Vystavenie tlačiva do 24 hodín od požiadania 7€
 • Odber krvi na vlastnú žiadosť 5€
 • Vypísanie tlačiva pre komerčné poisťovne 10€
 • Vypísanie návrhu na umiestnenie osoby v zariadeniach sociálnych služieb 10€
Prejsť na panel nástrojov