Faktúry a objednávky

Faktúry Kniha záväzvok
Sumár faktúr 2014 generované na portál SamosprávaOnline
Sumár faktúr 2013 generované ku dňu 31.12. 2013
Sumár faktúr 2012 generované ku dňu 31.12. 2012
Sumár faktúr 2011 generované ku dňu 31.12. 2011
Vygenerované z programu TOPSET Účtovníctvo