Rekonštrukcia námestia Moravský Svätý Ján

Miesto realizácie projektu:  Moravský Svätý Ján
Názov projektu: Rekonštrukcia námestia Moravský Svätý Ján
Kód projektu: 342TT0900695
Riadiaci orgán: Pôdohospodárska platobná agentúra 
Os č.: 3
Opatrenie č.: 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí
Názov a sídlo prijímateľa: Obec Moravský Svätý Ján
Dátum začatia realizácie projektu: 03/2010
Dátum skončenia realizácie projektu: 4/2011
Náklady projektu: 363 535,51 Eur 
z toho:
Prostriedky:  z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka 75% 
Prostriedky:  zo štátneho rozpočtu: 25%


DPH: 53 680,16 Eur z prostriedkov Poľnohospodárskej platobnej agentúry
Stavbu realizoval: STABILIT, spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom

V rámci tohto projektu sa vykonala rekonštrukcia asfaltovej plochy v celkovej výmere 5337 m2  a výstavba  dláždených chodníkov v celkovej výmere 2376 m2.