Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov na Slovensku je občianske združenie, ktoré združuje občanov staršieho veku a vytvára podmienky na realizáciu ich záujmov, chráni ich práva a oprávnené požiadavky na spravodlivé a dôstojné dôchodkové zabezpečenie.

V našej obci bol aorganizácia založená 5.5. 2002.
V súčastnosti má organizácia 97 členov.

Výbor pracuje v tomto zložení:
Predseda: Mgr. Lýdia Turbeková
Podpredseda: Jozefa Mihalčinová
Pokladník: Anna Prelcová
Členky výboru: Jarmila Benkovičová, Helena Izakovičová, Júlia Klempová, Antónia Krištofcová, Irena Krnáčová, Antónia Ovečková
Hlavný revízor: Elene Šimková
Revízor: Jozefa Trajlínková

Základná organizácia sa aktívne podieľa na spoločenskom dianí v obci. Na jarný a jesenný jarmok naše členky pečú a predávajú tradičné svätojánske svadobné koláče. Trikrát za rok sa koná cyklistický výlet do prírody. V letných mesiacoch poriadame dva jednodňové autobusové zájazdy podľa záujmu našich členov. V spojení s organizáciami z iných obcí sa organizujú rekreačné pobyty. Každý člen sa môže zúčastniť rekreačno-rehabilitačného pobytu aj prostredníctvom spoločnosti SOREA.

Stretávame sa v klube dôchodcov každý štvrtok, prípadne podľa potreby.

Sme presvedčení, že staršia generácia predstavuje veľkú spoločenskú silu, ale aj múdrosť a skúsenosti. Radi ich odovzdáme mladšej i strdnej generácii.

Sledujte nás na Facebooku