Kontakt

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Utorok 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Streda 8:00 – 12:00 13:00 – 18:00
Štvrtok Nestránkový deň Nestránkový deň
Piatok 8:00 – 13:00

Obecný úrad
č.d. 803
908 71 Moravský Svätý Ján

email: obec@moravskysvatyjan.sk
telefón: 034 777 0 122

mobil: 0911 524 717
fax: 034 777 0 121

Bankové spojenie
Prima banka Slovensko a.s.
IBAN SK05 5600 0000 0032 6553 4001

IČO: 00309737
DIȌ: 2021049547

Obecný úrad

Anton Emrich
| starosta
034 7770 121 | 0905 814 399
starosta@moravskysvatyjan.sk


Katarína Špetková
| sekretariát, stavebná agenda, ochrana životného prostredia
034 7770 121
katarina.spetkova@moravskysvatyjan.sk


Zuzana Kunšteková
| účtovníčka, mzdy, personalistika
034 7770 122
zuzana.kunstekova@moravskysvatyjan.sk


Emília Morová
| účtovníčka
034 7770 122
emilia.morova@moravskysvatyjan.sk


Kristína Mišovičová
| matrika, kultúra, kanalizácia, jarmok
034 7770 122
kristina.misovicova@moravskysvatyjan.sk


Mária Prevajová
| evidencia obyvateľstva, dane a poplatky, overovanie podpisov
034 7770 122
maria.prevajova@moravskysvatyjan.sk


Marián Hajdin
| technik
034 7770 122
marian.hajdin@moravskysvatyjan.sk


Martin Koch
| technik – údržba a oprava kanalizácie
0908 222 932

Obecné organizácie

Domov dôchodcov
Mgr. Jaroslav Bako
 domov@moravskysvatyjan.sk


Materská škola
Iveta Zaicová
 matskola@moravskysvatyjan.sk


Klub dôchodcov

 senior@moravskysvatyjan.sk


DHZ
Ivan Linder
 hasici@moravskysvatyjan.sk