Zmluvy 2014

Dňa 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Obci ako povinnej osobe z tohto vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojej internetovej stránke od 1. januára 2011.

Názov Číslo zmluvy Predmet Dodávateľ/Kupujúci Zverejnené Deň podpisu
Zmluva Komunál komfort úver Prima banka 8.1. 2014 8.1. 2014
Kúpna zmluva Pozemok Anna Bineva 31.1. 2014 27.1. 2014
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 4 0851 2014 M_ORF DSS MPSVaR SR 5.2. 2014 3.2. 2014
Dodatok č.2 k zmluve 1362007 Verejná IP adresa RS Computer s.r.o.

 5.2. 2014  31.1. 2014
Zmluva o službáchZZámenná zmluvaDodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve V-133/14Dodatok k zmluve o NFP  Rekonštrukcia verejného osvetleniaPozemky v k.ú. Mor. Sv. JánZmena a doplnenie Kúpnej zmluvy V-133/14Výstavba tlakovej splaškovej kanalizácie

 

Project Partnerss s.r .o.JUDr. Ľuboslav LinderDOM-OV Slovensko, s.r.o.Ministerstvo životného prostredia SR  8.2. 201417.2.201418.2.2014

3.3.2014

 7.2. 20147.2.20147.2.2014
27.2.2014
Zmluva
Názov Číslo zmluvy Predmet Dodávateľ Zverejnené Deň podpisu

 

Ďalšie zmluvy a faktúry v roku 2014 sú zverejňované cez portál SamosprávaOnline.sk.