Zmluvy 2014

Dňa 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Obci ako povinnej osobe z tohto vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojej internetovej stránke od 1. januára 2011.

Názov Číslo zmluvy Predmet Dodávateľ/Kupujúci Zverejnené Deň podpisu
Zmluva Komunál komfort úver Prima banka 8.1. 2014 8.1. 2014
Kúpna zmluva Pozemok Anna Bineva 31.1. 2014 27.1. 2014
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 4 0851 2014 M_ORF DSS MPSVaR SR 5.2. 2014 3.2. 2014
Dodatok č.2 k zmluve 1362007 Verejná IP adresa RS Computer s.r.o.

 5.2. 2014  31.1. 2014
Zmluva o službáchZZámenná zmluvaDodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve V-133/14Dodatok k zmluve o NFP  Rekonštrukcia verejného osvetleniaPozemky v k.ú. Mor. Sv. JánZmena a doplnenie Kúpnej zmluvy V-133/14Výstavba tlakovej splaškovej kanalizácie

 

Project Partnerss s.r .o.JUDr. Ľuboslav LinderDOM-OV Slovensko, s.r.o.Ministerstvo životného prostredia SR  8.2. 201417.2.201418.2.2014

3.3.2014

 7.2. 20147.2.20147.2.2014
27.2.2014
Zmluva
Názov Číslo zmluvy Predmet Dodávateľ Zverejnené Deň podpisu

 

Ďalšie zmluvy a faktúry v roku 2014 sú zverejňované cez portál SamosprávaOnline.sk.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Prejsť na panel nástrojov