Viacúčelový športový areál so zriadením internetovej miestnosti

Miesto realizácie projektu:  Moravský Svätý Ján
Názov projektu: Viacúčelový športový areál so zriadením internetovej miestnosti
Kód projektu: 341TT0900738
Riadiaci orgán: Pôdohospodárska platobná agentúra 
Os č.: 3
Opatrenie č.: 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
Názov a sídlo prijímateľa: Obec Moravský Svätý Ján
Dátum začatia realizácie projektu: 07/2011
Dátum skončenia realizácie projektu: 4/2012 – ukončenie prác, 8/2012 – kolaudácia
Celková suma oprávnených výdavkov: 255 849,76 Eur
z toho:
Prostriedky:  z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka 75% 
Prostriedky:  zo štátneho rozpočtu: 25%


DPH: 38 045,65 Eur z prostriedkov Poľnohospodárskej platobnej agentúry

Stavbu realizoval: Stabilit, spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom

V rámci tohto projektu sa vykonala rekonštrukcia objektu Šatne a tribúna, spojená so zmenou dispozície, nové kúrenie, nová elektroinštalácia, výmena okien, vymaľovanie a zriadenie internetovej miestnosti a prístavba dvojpodlažnej murovanej budovy o rozmeroch 32 x 12 m, ktorá je prepojená vnútorným schodiskom, nachádzajú sa tu šatne pre hráčov a rozhodcov, wc, práčovňa, sklad, kancelária, vybavenie prekážkovej dráhy pre hasičov a drevného domčeka pre účely skladu.