Verejné obstarávanie

Obec Moravský Svätý Ján je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Moravský Svätý Ján
IČO: 00309737
90871 Moravský Svätý Ján 803

Kontaktné osoby: Anton Emrich
Telefón: 034 7770 121
E-mail: starosta@moravskysvatyjan.sk

Aktuálne zákazky sú zverejňované na webe Úradu pre verejné obstarávanie v časti:

Zákazky

Aktuálne obstarávanie →