Kino Morava

Kino Morava momentálne nepremieta. Konajú sa tu však rôzne akcie pre deti, divadelné predstavenia a pod. O presných termínoch jednotlivých akciách sa vždy dozviete na stránke obce.