Materská škola

Novinky

Kontakt

Materská škola
č.d. 803, 908 71 Moravský Svätý Ján
034 7770 256
 matskola@moravskysvatyjan.sk

Zamestnanci

Riaditeľka

Iveta Zaicová

Pedagogickí pracovníci

Zajačiková trieda
Viera Gajdová
Viktória Ružičková

Krtková trieda
Iveta Zaicová (riaditeľka)
Bc. Marta Kmošková (zástupkyňa)

Ježková trieda
Mgr. Linda Trajlínková
Martina Halešová

Žabková trieda
Mgr. Katarína Vaverková
Valéria Mašková

Nepedagogickí pracovníci

Blanka Studeničová (vedúca školskej jedálne)
Helena Kunšteková
Magdaléna Kovárová
Veronika Nižňanská
Katarína Masariková

Počet detí v triedach

Zajačikovia
Krtkovia
Ježkovia
Žabky

Dokumenty