Projekty v Jánoch

Realizované a plánované projekty v Moravskom Svätom Jáne v roku 2018 – 2025.

Zrealizované projekty

Zberný dvor »

Vybudovanie nového zberného dvora na Bíčnici s kompletným zberom všetkého odpadu. Projekt podaný.

Parkovisko pri kostole »

Kompletná výmena chodníkov na cintoríne. Vybudovanie nového parkoviska a osvetlenia. Projekt sa realizuje.

Nový domov dôchodcov »

Vybudovanie nového domova dôchodcov, pre 50-100 klientov, pri Lochneske. Začína sa s prípravou projektu.

Rekonštrukcia škôlky »

Vybudovanie nového zberného dvora na Bíčnici s kompletným zberom všetkého odpadu. Projekt podaný.

Nová cesta za poštou »

Kompletná výmena chodníkov na cintoríne. Vybudovanie nového parkoviska a osvetlenia. Projekt sa realizuje.

Nová cesta na Zámockej »

Kompletná výmena chodníkov na cintoríne. Vybudovanie nového parkoviska a osvetlenia. Projekt sa realizuje.

Vsakovanie vody na Riadku »

Vybudovanie nového zberného dvora na Bíčnici s kompletným zberom všetkého odpadu. Projekt podaný.

WIFI hotspoty v obci »

Kompletná výmena chodníkov na cintoríne. Vybudovanie nového parkoviska a osvetlenia. Projekt sa realizuje.

Výsadba zelene »

Kompletná výmena chodníkov na cintoríne. Vybudovanie nového parkoviska a osvetlenia. Projekt sa realizuje.

Záchytné parkovisko pri štadióne »

Vybudovanie nového zberného dvora na Bíčnici s kompletným zberom všetkého odpadu. Projekt podaný.

Kompostéry pre obyvateľov »

Kompletná výmena chodníkov na cintoríne. Vybudovanie nového parkoviska a osvetlenia. Projekt sa realizuje.

Krité parkovisko pre kola na stanici »

Vybudovanie nového domova dôchodcov, pre 50-100 klientov, pri Lochneske. Začína sa s prípravou projektu.

Nový chodník ku škole »

Vybudovanie nového zberného dvora na Bíčnici s kompletným zberom všetkého odpadu. Projekt podaný.

Kompostéry pre obyvateľov »

Kompletná výmena chodníkov na cintoríne. Vybudovanie nového parkoviska a osvetlenia. Projekt sa realizuje.

Krité parkovisko pre kola na stanici »

Vybudovanie nového domova dôchodcov, pre 50-100 klientov, pri Lochneske. Začína sa s prípravou projektu.