Žiadosť o pridelenie nájomného byty

Vyplnenú žiadosť o byt vrátane príloh môžete priniesť na obecný úrad v čase úradných hodín.

 

Vybavuje
Katarína Špetková
email: katarina.spetkova@moravskysvatyjan.sk
tel: 034 777 0 121