Žiadosť o potvrdenie veku stavby

Vybavuje
Mária Prevajová
email: maria.prevajova@moravskysvatyjan.sk
tel: 034/ 777 0 121

 

Sledujte nás na Facebooku