Územnoplánovacia informácia

Vybavuje
Elena Stupavská
email: elena.stupavska@moravskysvatyjan.sk
tel: 034/ 777 0 121

 

Sledujte nás na Facebooku