Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte

Na  základe žiadosti ohlasovňa vydá potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte.

Potrebné doklady

  • občiansky preukaz

Správny poplatok

  • 5,00 € (položka 8, l. časť prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)

 

Vybavuje
Mária Prevajová
email: maria.prevajova@moravskysvatyjan.sk
tel: 034/777 0 122

Sledujte nás na Facebooku