VZN 2 2016 o vyhradení plochy a miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane

Sledujte nás na Facebooku