ŠK Jáňan

908 71 Moravský Svätý Ján 803
č.účtu : 3266721001/5600

Kontaktná osoba:

Ing. Ondrej Kmoško
tel: 0905 710 400
e-mail: info@skjanan.sk

Aktuálne informácie nájdete na ich internetovej stránke: www.skjanan.sk

ŠK Jáňan Moravský Sv. Ján

Športový klub Jáňan Moravský Sv. Ján je občianské združenie, ktoré bolo zaregistrované 02.05.2008, čo je oficiálny dátum vzniku. ŠK je zameraný na stolnotenisovú činnosť. Jeho stanovy umožňujú začleniť i iný špoortový oddiel.

Zakladajúci členovia ŠK Jáňan :

  • Ing. Vladimír Škrabák
  • Peter Šrámek
  • Ing. Ondrej Kmoško

V súčasnosti má klub 34 členov.

Má dve stolnotenisové družstvá: muži a žiaci.

Bližšie informácie ako i výsledkový servis je uvedný na našej internetovej stránke.