Referendum 2023

Obec Moravský Svätý Ján zverejňuje elektronickú (e-mailovú) adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu v referende, ktoré sa bude konať dňa 21. januára 2023: obec@moravskysvatyjan.sk

Obec Moravský Svätý Ján zverejňuje elektronickú (e-mailovú) adresu doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v referende, ktoré sa bude konať dňa 21. januára 2023: obec@moravskysvatyjan.sk

Obec Moravský Svätý Ján zverejňuje elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou v referende, ktoré sa bude konať dňa 21. januára 2023: obec@moravskysvatyjan.sk