Platby

Pri týchto domoch a firmách evidujeme nezrovnalosť. Prosím kontaktujte obecný úrad.

Mohlo prísť k nedopatreniu

Pri zverejnených domoch evidujeme nezrovnalosť v platbe alebo nedoplatok.

K uvedenej skutočnosti mohlo prísť nedopatrením, preto prosím kontaktujte obecný úrad do 14.2. emailom na obec@moravskysvatyjan.sk alebo telefonicky na 034 7770121.

Čislo domu Poznámka
7 2 byty na bytovke
13
48
62
66
138
146
175
201
203
229
230
329
306
317 1 byt
318 1 byt
319
346
363
373
376
378
388
417
447
453
454
473
494
521
532
541
548
551
556
603
604
655
669
679
698
726
732
754
769
794 3 byty na bytovke
804 1 byt na bytovke
809 3 byty na bytovke
810 1 byt na bytovke
859 2 byty na bytovke
860 2 byty na bytovke
920 5 bytov na bytovke
924 7 bytov na bytovke
927
IBV Kozárek 2 domy na ulici
Firmy
PIPE s.r.o.
Vadual Logistic spol s r.o.
Záhorácka konzerváreň
Mercury rent s.r.o.
Realitný investičný fond
Doprastav Export Partner
EMOP
Rozličný tovar Folba

→ V prípade nedoplatku obec umožňuje dohodnúť si splátkový kalendár.