Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Pripravujeme.