Hlásenie v Miestnom rozhlase

Predajné dni v obci
Utorok od 10,00 hod.
Piatok od 10,00 hod.

Poplatok
za vyhlásenie 2€
za miesto 5€