VZ 1 2015 O nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom a miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad na území obce Moravský Svätý Ján

Sledujte nás na Facebooku