Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2013 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Moravský Svätý Ján

Sledujte nás na Facebooku