Verejná vyhláška – Upovedomenie o odvolaní č. 2 proti územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby – výzva k zaujatiu stanoviska

Sledujte nás na Facebooku