Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie a miestne zisťovanie – SPP distribúcia, a.s.

Sledujte nás na Facebooku