Príloha č. 1 k VZN o určení spôsobu a výške úhrady za poskytovanú sociálnu službu v Domove MUDr. Dallosa, n.o.

Sledujte nás na Facebooku