Najviac informácií o Jánoch!|streda, október 18, 2017
Práve sa nachádzate tu: Home » Novinky » Info » Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 28.6.
  • Sledujte nás aj na Facebooku!

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 28.6. 

Kultúrne podujatia

    • No events

Vážení občania, starosta obce Vás srdečne pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v stredu 28.06.2017 o 18:00 hod. v kultúrnom dome s nasledovným programom:

1. Otvorenie – prezentácia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia OZ

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia, konaného dňa 03.05.2017

3. Schválenie zmeny rozpočtu č. 3/2017

4. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2016

5. Rôzne:

6. Diskusia

7. Záver