Najviac informácií o Jánoch!|nedeľa, október 22, 2017
Práve sa nachádzate tu: Home » Obecný úrad » Obecné zastupiteľstvo
  • Sledujte nás aj na Facebooku!

Obecné zastupiteľstvo

Zasadnutie obecného zastupiteľstva – štvrtok 23.7.

Návrh programu zasadnutia OZ, ktoré sa bude konať dňa 23.07.2015 o 18,00 hod, v  KD v Moravskom Svätom Jáne. 1. Otvorenie – prezentácia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia OZ 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 3. Schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Obec Moravský Svätý Ján pre: Rudolf Šánik, Moravský Sv.Ján č. 409 4. Schválenie ...Čitaj ďalej...

Program OZ 9. 4. 2014

Program zasadnutia OZ dňa 09.04.2014 o 18,00 hod. 1. Otvorenie – prezentácia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia OZ 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho ...Čitaj ďalej...

Program OZ 12.12. 2013

Program zasadnutia OZ dňa 12.12.2013 o 18:00 hod. 1. Otvorenie – prezentácia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia OZ 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho ...Čitaj ďalej...

Program OZ 14.6. 2013

Program zasadnutia OZ dňa 14.06.2012 o 18,00 hod..

Program OZ 24.5. 2013

Program zasadnutia OZ dňa 24.05.2012 o 18,00 hod.

Program zasadnutia OZ

Program zasadnutia OZ dňa 08.03.2012 o 18,00 hod.

Zverejnenie zámeru obce na prevod nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Moravský Svätý Ján v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov zvereňuje zámer prevodu nehnutelného ...Čitaj ďalej...

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Program zasadnutia OZ dňa 14.12.2011 o 18,00 hod.

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Pozývame občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Moravský Svätý Ján v utorok 29. novembra 2011 o 18:00 hod. v Kultúrnom dome.
Page 1 of 212