Všeobecné záväzné nariadenie č. …/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2007 zo dňa 29.11.2007 o záväznej časti Územného plánu obce Moravský Svätý Ján

Všeobecné záväzné nariadenie č. …/2016,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2007
zo dňa 29.11.2007
o záväznej časti Územného plánu obce Moravský Svätý Ján

Sledujte nás na Facebooku