Vydanie rybárskeho lístka

Doklady:
– občiansky preukaz
– detí do 15 rokov občiansky preukaz zákonného zástupcu

Poplatky:
– ročný lístok 7 €
– trojročný lístok 17 €
– deti do 15 rokov ZDARMA

Vybavuje:
Kristína Mišovičová

email: kristina.misovicova@moravskysvatyjan.sk
tel: 034/ 777 0 121