Určenie otcovstva

V prípade, že rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyjadrením.

1. URČENIE OTCOVSTVA PRED NARODENÍM DIEŤAŤA

K vybaveniu je potrebné:

  • preukaz totožnosti rodičov
  • ak je matka rozvedená, tak aj právoplatný rozsudok o rozvode jej manželstva
  • ak je matka vdova, úmrtný list manžela

Spôsob vybavenia: 
– zápisnicou za prítomnosti oboch rodičov

2. URČENIE OTCOVSTVA PO NARODENÍ DIEŤAŤA

K vybaveniu je potrebné:

  • preukaz totožnosti rodičov
  • ak je matka rozvedená, tak aj právoplatný rozsudok o rozvode jej manželstva
  • rodný list dieťaťa, príp. právoplatný rozsudok o zapretí otcovstva (vylúčenie manžela z otcovstva)
  • vrátiť predchádzajúci rodný list
  • odporúča sa vybaviť na príslušnom Matričnom úrade podľa miesta narodenia dieťaťa.

Spôsob vybavenia:
–  zápisnicou za prítomnosti oboch rodičov, ktorí ku dňu narodenia dieťaťa neboli manželmi

Maloletý rodič môže urobiť súhlasné vyhlásenie o určení otcovstva výlučne pred súdom.

Správny poplatok: 
– bez poplatku

Vybavuje
Kristína Mišovičová
email: kristina.misovicova@moravskysvatyjan.sk
tel: 034/ 777 0 121

Sledujte nás na Facebooku