Úmrtie občana

V prípade, že miestom úmrtia je Moravský Svätý Ján alebo Sekule.

Na vybavenie dokladov o úmrtí je potrebné predložiť:

  • občiansky preukaz zomrelého
  • občiansky preukaz vybavujúcej osoby
  • 3 listy o prehliadke mŕtveho vydané obhliadajúcim lekárom (originál + 2 kópie)

 

Vybavuje
Kristína Mišovičová
email: kristina.misovicova@moravskysvatyjan.sk
tel: 034/ 777 0 121

Sledujte nás na Facebooku