Späť prijatie priezviska po rozvode

Jeden z manželov má právo do 3 mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva vrátiť sa k svojmu predchádzajúcemu priezvisku. Zmena priezviska sa vykoná osobám, ktoré uzavreli manželstvo na tunajšom matričnom úrade.

Doklady potrebné na vykonanie zmeny:

  • oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva
  • právoplatný rozsudok o rozvode
  • občiansky preukaz
  • sobášny list

Správny poplatok:

  • bez poplatku

 

Vybavuje
Kristína Mišovičová
email: kristina.misovicova@moravskysvatyjan.sk
tel: 034/ 777 0 121

Sledujte nás na Facebooku