Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetkku obce MSJ

Sledujte nás na Facebooku