ZVEREJNENIE ZÁMERU schváliť prevod nehnuteľného majetku obce v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov

ZVEREJNENIE ZÁMERU
schváliť prevod nehnuteľného majetku obce v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Sledujte nás na Facebooku