Návrh zmeny VZN č. 9/2011 o poplatku za vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie

Sledujte nás na Facebooku