Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu Program rozvoja obce Moravský Svätý Ján na roky 2015 -2020

Sledujte nás na Facebooku