Záverečný účet obce za rok 2013 – Hodnotiaca správa

Sledujte nás na Facebooku