Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania – verejná vyhláška

Sledujte nás na Facebooku