Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania – verejná vyhláška – Západoslovenská distribučná

Sledujte nás na Facebooku