Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania

Sledujte nás na Facebooku