Oznámenie o začatí obstarávania zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Mor. Sv. Ján

Sledujte nás na Facebooku