Návrh VZN 2 2016 o vyhradení plochy a miesta na umiestňovanie v

Sledujte nás na Facebooku