Dodatok č. 1 k VZN č. 7-2011 o dani z nehnuteľností

Sledujte nás na Facebooku