– NÁVRH – dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 9/2011 o poplatku za vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie

– NÁVRH – dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 9/2011 o poplatku za vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie

Sledujte nás na Facebooku