Testovanie Spoločná zodpovednosť: Termín odberu podľa čísla domu a kamera naživo

ODBEROVÉ MIESTO na futbalovom štadióne TJ SLAVOJ, Moravský Sv. Ján č. 792.  Odbery budú prebiehať podľa priloženej vizualizácie jednosmerne tak, aby sa v čo najväčšej miere zamedzilo stretávaniu jednotlivých osôb a eliminovalo sa možné riziko nákazy. Z tohto dôvodu bude celý proces prebiehať v exteriéri, resp. cez okienko.


Nižšie nájdete:

  • mapku odberu a rozmiestnenie stanovíšť
  • termín odberu na základe čísla domu

Tento krát bude testovanie prebiehať v sobotu (7.11.2020) aj v nedeľu (8.11.2020) v čase od 8:00 do 20:00 hod.. V čase od 12:00 -13:00 hod. je obedňajšia prestávka, kedy sa prerušuje testovanie. Uvedený harmonogram je orientačný, odporúčame občanom sledovať zábery z webkamery, ktoré budú uverejnené na našej stránke.

Odberným miestom zostáva futbalový štadión TJ Slavoj. Harmonogram jednotlivých odberov nájdete aj na vývesnej tabuli pri zdravotnom stredisku.

Testovania sa odporúča zúčastniť sa osobám vo veku od 10 do 65 rokov. Na testovanie si nezabudnite priniesť občiansky preukaz, deti do 15 rokov preukaz poistenca.

 SOBOTA  7.11.2020
čas: súpisné čísla:
8:00 – 9:00 1 – 31
9:00 -10:00 32 – 79
10:00 – 11:00 80 – 117
11:00 – 12:00 118 – 152
12:00 – 13:00 obedňajšia prestávka 
13:00 – 14:00 153 – 192
14:00 -15:00 193 – 231
15:00 – 16:00 232 – 282
16:00 – 17:00 283 – 318
17:00 -18:00 319 – 364
18:00 – 19:00 365 – 424
19:00 – 20:00 dokončenie testovania
 NEDEĽA  8.11.2020
čas: súpisné čísla:
8:00 – 9:00 425 – 477
9:00 -10:00 478 – 529
10:00 – 11:00 530 – 582
11:00 – 12:00 583 – 640
12:00 – 13:00 obedňajšia prestávka
13:00 – 14:00 641 – 715
14:00 -15:00 716 – 779
15:00 – 16:00 780 – 809
16:00 – 17:00 810 – 840
17:00 -18:00 841 – 868
18:00 – 19:00 869 – 950
19:00 – 20:00 dokončenie testovania