FO TJ Slavoj

Futbalový klub TJ Slavoj Moravský svätý Ján bol založený v roku 1925 ako Sokol Moravský Svätý Ján. Prvé ihrisko bolo na pôvodnom dobytčom trhu vedľa cintorína. Neskôr sa postavilo nové ihrisko na Lúčkach a v roku 1959 v Zámockom parku. Definitívne sa futbalový klub premiestnil na voľnú plochu na Lúčkach po jej odvodnení a vybudovaní nového ihriska s tribúnou a šatňami. Mali sme aj spoločnú históriu so Sekulami, keď sa hrávalo pod názvom Moravan. Areál sa postupne dobudovával a na budúci rok by sme mali z fondov EU obnoviť časť tribúny a vybudovať nové priestory klubovne a relaxu.

V rokoch kedy sa Slavoju darilo hrával v krajských súťažiach, pred šiestimi rokmi sme sa začali intenzívne venovať mládeži a výsledkom je zatiaľ najvyššia súťaž akú kedy mužstvo Slavoja hralo – 2. liga starších i mladších žiakov. Areál sa dobudovaním tenisových kurtov, plážového volejbalu, detského ihriska a multifunkčného ihriska stáva postupne miestom pre šport a zábavu nielen občanov Moravského Svätého Jána. V budúcom roku by sa mala dobudovať cvičná plocha pre hasičov.

Mužstvá Slavoja:

  • Mladší žiaci 2. Liga ZSFZ
  • Starší žiaci 2. Liga ZSFZ
  • Dorast 5. Liga Západ ZSFZ
  • Muži 5. Liga Západ ZSFZ
  • Starí páni, nehrávajú súťaž

V tomto roku sme sa zapojili do projektu Rodinný futbal.